Smaka Framtiden

Formgivning och produktion av tabloidtidning

Vår tids stora kriser avlöser varandra och framtiden verkar kantad av resursbrist, klimatförändringar, ekonomisk ochekologisk instabilitet, osv. Samtidigt växer en annan verklighet fram sida vid sida – men långt bort från mediernas förstasidor. Engagemanget för ett annat slags samhälle har aldrig varit så stort som nu! Ur detta engagemang har Omställning / Transition växt fram och spritts över världen och vill samla alla som vill vara en del av ett hållbarare samhälle. Smaka Framtiden är en gemensam vecka som vi tillsammans fyller med goda exempel på allt som redan görs och där vi tillsammans kan visionera kring framtiden.

Smaka Framtiden är till för alla som har ett intresse av en sund framtid för sina barn. För alla som vill veta mer om hur man kan driva miljömedvetna projekt och företag i samklang med jorden. För de som vill finna nya, eller fördjupa existerande, samarbeten som främjar vår mat och miljö. Smaka Framtiden drivs av Omställning Järna. Ingen äger Smaka Framtiden och alla som vill är välkomna att bidra; organisationer, nätverk, företag, projekt, bönder, konstnärer, ideella föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter, skolor, kyrkor, politiska partier eller enskilda personer.

Uppdrag: Formgivning och produktion av 16 sid tabloidtidning.

Uppdragsgivare: Sofi Håkansson, projektledare.

www.smakaframtiden.se

 

Exempel på innehåll från tidningen