Ruukki Express

Skyltar och annonser

Ruukki specialiserar sig på stål och stålkonstruktion. Ruukki förser sina kunder med energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och mobilitet. De sysselsätter omkring 9 000 personer och har ett omfattande distributions- och återförsäljarnätverk i runt 30 länder.

Uppdrag: Skyltar och annonsproduktion.

Uppdragsgivare: Ola Torvaldsson, vd Ruukki Express.

www.ruukki.se

 

Skylt och annonser