British Council

British Council vill lansera FameLab i Sverige

FameLab® är ett registrerat varumärke i Cheltenham Festivals, en av Storbritanniens främsta kulturorganisationer som levererar fyra av landets ledande festivaler: jazz, litteratur, musik och vetenskap.

FameLab är en spännande tävling för att hitta nya röster inom vetenskap och teknik över hela världen.

FameLab startades 2005 i Storbritannien av Cheltenham Vetenskapsfestivalen och har snabbt etablerat sig som en diamant modell för framgångsrikt identifiera, utbildning och mentorskap forskare och ingenjörer att dela sin entusiasm för sina ämnen med allmänheten. Att arbeta i partnerskap med British Council denna globala konkurrensen redan sett mer än 5000 unga forskare och ingenjörer som deltar i mer än 23 olika länder från Hong Kong till Sydafrika, USA till Egypten. I USA är NASA vår FameLab leveranspartner.

Uppdrag: British Council behövde hjälp med att ta fram rollup och flyer till ett event.

Uppdragsgivare: Elin Svensson, Country Director, British Council.