Scandinavian Studios

Formgivning av produktbroschyr

Scandinavian Studios utvecklar, producerar, köper och säljer TV-formats rättigheter för både den nordiska och internationella marknaden. Företaget är en del av Bonnier Broadcasting och startade upp i augusti 2011.

Uppdrag: Formgivning av produktbroschyr.

Uppdragsgivare: Anna Carrfors Bråkenhielm, VD.