Fondbolagens Förening

Formgivning och produktion av verksamhetsberättelse

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

Uppdrag: Formgivning och produktion av årsredovisning/- verksamhetsberättelse. I samarbete med formgivaren Cecilia Öhlin tog vi fram en form och producerade verksamhetsberättelsen för 2015 i svensk och engelsk version. Omslaget folierades, präglades och bands med en röd gördel.

Uppdragsgivare: Åsa Drakenberg, informationsansvarig.

www.fondbolagen.se

 

Exempel på innehåll från verksamhetsberättelsen