Emmaus Stockholm

Grafisk profil åt Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en ideell förening som är både religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens målsättning är att – i solidaritet med världens fattiga och förtryckta – arbeta för en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Emmaus Stockholm har två butiker; En second hand- och en vintage-butik.

Uppdrag: Ny grafisk profil till Emmaus Stockholms, inklusive logotyp, symbol, färgskala och typsnitt. Producerar löpande material åt dem.

Uppdragsgivare: Anna Nilsson, kommunikationsansvarig.

www.emmausstockholm.se

 

Exempel från den grafiska profilen