Emmaus Stockholm

Produktionsbyrå åt Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en ideell förening som är både religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens målsättning är att – i solidaritet med världens fattiga och förtryckta – arbeta för en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Emmaus Stockholm har två butiker; En second hand- och en vintage-butik.

Uppdrag: Vi hjälper Emmaus med all grafisk produktion så som kassar, butiksmaterial, kampanjer, bilstripe, affischer, annonser, vepor, mässmonter, butikskort, skyltar, insamlingslådor, rapporter, årsredovisning etc. Producerar material åt dem löpande.

Uppdragsgivare: Anna Nilsson, kommunikationsansvarig.

www.emmausstockholm.se

 

Andra uppdrag för Emmaus