Curahill

Grafisk profil

Curahill utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter särskilt anpassade för samhällsservice.

Uppdrag: Ta fram en grafisk profil innehållande logotyp, färg, fonter och bildspråk.

Uppdragsgivare: Henry Fors, vd.

www.curahill.se

 

Exempel på grafisk profil