Monica Katarina Frisk

Written by on June 13th, 2007 // Filed under Chefredaktör Energivågen/Free

Energivågen, Free

År 2005 gjorde vi en omfattande redesign av annonstidningen Energivågen (som numera heter Free). Tidningen hade funnits i över 25 år och vi behövde hjälp med att både få upp annonsförsäljningen och få distribution till fler ställen.

Vår upplaga låg och pendlade runt 26.500 under hösten 2006. I början av 2007, efter att den nya formen fått genomslag var upplagan uppe i 32.000, vilket är ca 24% i ökning. Under andra halvåret av 2007 ökade upplagan ytterligare till 33.000-34.000.

Allmänt så är det en större känsla av harmoni i tidningen. Annonssidorna är mera uppstyrda känns mer genomarbetade. Den nya formen, mallar och formatet har också förenklat och effektiviserat produktionen. Med den nya formen är det också roligare att jobba med tidningen, och vi är stolta över att vi fortfarande hänger kvar på marknaden i dessa tider.

www.free.se