Curahill

Grafisk profil och folder

Curahill Fastigheter AB är ett företag verksamt inom samhällsfastigheter. Dom utvecklar, bygger och förvaltar för långsiktigt ägande.

Uppdrag: Ta fram en grafisk profil med logotype, färger, typsnitt och bildmanér till fastighetsbolaget Curahill samt en folder. I samarbete med formgivare Karolina Eriksson.

Uppdragsgivare: Henry Fors, ägare.

www.curahill.se

 

Exempel på producerat material